Dansø består af mere end 30 engagerede forsikringsmæglere og forsikringsmæglerassistenter fordelt over hele landet.

Selvstændig forsikringsmægler hos Dansø Forsikringsmæglere

Dansø Forsikringsmæglere er et dansk mæglerhus organiseret på franchisebasis, hvor alle godkente forsikringsmæglerne er etableret som selvstændige franchisevirksomheder. Dette giver den enkelte forsikringsmægler en meget stor grad af selvstændighed i tilrettelæggelse af arbejde og indsats i jobbet, og samtidig eget ansvar for virksomhedens udvikling og økonomi.

Dansø Forsikringsmæglere arbejder alle ud fra samme forretningskoncept, et koncept der bl.a. indeholder forretningsgange og materialer, der sikrer en høj grad af kvalitet i det udførte arbejde for vores kunder og samarbejdspartnere.

Dansø Forsikringsmæglere har de seneste år gennemgået en positiv udvikling med større og større forretning og stadig flere tilknyttede forsikringsmæglere. Denne udvikling ønsker vi at fortsætte, og er derfor altid interesserede i at indlede samarbejde med nye folk.

Vores forventninger til dig

  • Du har flere års erfaring som forsikringsmægler, forsikringsmæglerassistent eller som kundebetjener for erhvervs- eller industrikunder for et forsikringsselskab.
  • Du har evner og lyst til at planlægge dit eget arbejde så det er effektivt og målrettet.
  • Du har gjort dig klart, hvad der skal til, for at du kan blive en succes med din egen forretning.
  • Du er i besiddelse af en høj grad af moral og etik og har et godt navn i det selskab eller mæglerhus du kommer fra, som kan bekræftes af dine referencer.
  • Du har et godt og positivt navn i de kredse du normalt færdes i, som f.eks. i fodboldklubben eller dit erhvervsnetværk.
  • Du er god til at servicere og rådgive dine kunder i alle relevante forsikringsforhold.

Vi tilbyder

  • Du får som forsikringsmægler i Dansø frie tøjler til at passe dig selv og din forretning, når du benytter materialerne og arbejder efter retningslinjerne i det koncept vi benytter.
  • Vi har måske det bedste koncept til selvstændige forsikringsmæglere. I konceptet ligger vores kundesystem, vores udbudsmateriale og øvrige standarddokumenter der skal anvendes.
  • Du får adgang til samarbejdet med alle relevante forsikringsselskaber i Danmark, og en stribe af udenlandske forsikringsselskaber.

Har du ikke Finanstilsynets godkendelse til at kalde dig uvildig forsikringsrådgiver, skal du, for at opnå en godkendelse, igennem vores interne uddannelsesforløb over 2 år, og om nødvendigt deltage i forsikringsmægleruddannelsens faglige moduler på Forsikringsakademiet. Uddannelsesmodulet om Mæglerjura skal du dog deltage i.

Du bliver i dit daglige arbejde fulgt og vejledt af en godkendt forsikringsmægler i såvel dine kundebesøg som i dit arbejde for kunder.  Du bliver løbende evalueret under uddannelsesforløbet.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt:
Forsikringsmægler/Adm. Direktør

Michael Andersen
[email protected]
97 25 27 95