null

Michael Andersen

Forsikringsmægler/Adm. Direktør

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
michael@dansoe.dk

Jeg startede i forsikringsbranchen i 1995 og blev selvstændig forsikringsmægler i Dansø i 2001.

Udover at servicere en række større virksomheder inden for forskellige brancher, har jeg i mere end 20 år administreret forsikringer for vindmølleejere i DK og udlandet.

Administration af forsikringer for ingeniører og arkitekter, er kommet til indenfor de seneste år. Vores portefølje af ingeniører og arkitekter vokser mere og mere, og vi ser større og større behov for den uvildige forsikringsrådgivning, og ikke mindst en partner der hurtigt kan hente tilbud på f.eks. projektansvarsforsikringer, og vurdere ansvars- og forsikringskrav kontrakter.

null

Bjarke B. Sørensen

Forsikringsmægler/Underdirektør

Marsvej 2
7430 Ikast

72 62 35 17
26 28 02 29
bjarke.soerensen@dansoe.dk

Efter 15 års ansættelse i 2 forsikringsselskaber, startede jeg i 2011 som forsikringsmægler i Dansø.

Jeg er uddannet BA Jur., eksamineret assurandør og godkendt forsikringsmægler.
Jeg rådgiver og servicerer en bred vifte af virksomheder inden for flere forskellige brancher, som for eksempel håndværkere, produktionsvirksomheder, transportbranchen mv.

Jeg har desuden en særlig interesse i rådgivning af arkitekter og ingeniører, hvor min uddannelse og erfaring giver mig et solidt fundament i forhold til de komplekse problemstillinger, der kan være i relation til rådgiveransvaret.

Jeg er derudover uldjyde og har derfor altid haft kunder i tekstilbranchen og er i dag en del af Dansøs samarbejde med Dansk Mode & Textil, omkring rådgivning og servicering af deres medlemmer.

null

Søren Dall-Hansen

Forsikringsmægler

Havnepladsen 12, bygn. 21
9900 Frederikshavn

72 62 35 18
52 19 14 42
dall@dansoe.dk

Jeg har over 25 års erfaring fra forsikringsbranchen og blev efter mange år som branddirektør og exam. Erhvervsassurandør ansat i forsikringsmæglerbranchen i 2009.
I 2012 blev jeg selvstændig forsikringsmægler i Dansø. Mine kunder er primært detailhandel, håndværkere og industri.
Jeg har tidligere arbejdet som konsulent for Falck, hvorfra jeg har stor erfaring og interesse i den forebyggende rådgivning.

Udover mit virke som forsikringsmægler, underviser jeg i forsikring på University College i Aalborg, hvor jeg også er censor på finansøkonom og finansbacheloruddannelserne

null

Claus Dynesen

Forsikringsmægler

Norddigesvej 4, 1
8240 Risskov

48 41 40 33
24 63 40 95
claus@dansoe.dk

Efter mere end 20 år i forsikringsbranchen, startede jeg hos Dansø i 2010.

Jeg betjener mine kunder fra mit kontor i Risskov og hovedkontoret i Ikast. Mit speciale er betjening og rådgivning af mindre og mellemstore danske produktions- handels- detail- og servicevirksomheder.

Min rolle som mine kunders ``gatekeeper`` i alle forsikringsmæssige forhold, bliver varetaget med professionel omhu, seriøsitet og ærlighed. Samtidig lægger jeg vægt på det gode tillidsfulde samarbejde, hvor der også er plads til et godt humør.
Jeg er en erfaren forhandler og varetager loyalt mine kunders interesser.

null

Jakob Christiansen

Forsikringsmægler

Norddigesvej 4, 1
8240 Risskov

73 70 96 21
30 41 01 55
Jakob@dansoe.dk

Jeg har bred erfaring med mellemstore virksomheder indenfor stort set alle brancher idet jeg har arbejdet som Exam. Erhvervsassurandør gennem 16 år fordelt på to af de største forsikringsselskaber i Danmark.

Jeg ønsker at levere den bedste service og rådgivning i øjenhøjde til mine virksomhedskunder gennem fuld tilgængelighed og løbende dialog, altid med baggrund i stor faglig viden. Jeg forhandler den bedst mulige forsikringsløsning og vil altid fungere som kundens mand.

Ved udelukkende at varetage mine kunders interesser skaber jeg tryghed og overblik - Jeg er med andre ord mine kunders uvildige forsikringspartner overfor alle forsikringsselskaber i Danmark og i udlandet.

null

Jon Nielsen

Konsulent, Best. formand

Taastrup Hovedgade 111 A, 3 - 5
2630 Taastrup

43 55 18 00
40 21 05 35
nielsen@dansoe.dk

Jeg deltager ikke længere i distribution af forsikringer, men bistår fortsat Dansø med diverse opgaver på konsulentbasis.

I 2021 indledte jeg et samarbejde med Forsikringsmægler Keld Fisker, som i dag betjener kunder i Dansø Forsikringsmæglere - Taastrup.

Jeg var i forsikringsbranchen siden 1977, og siden 2003 som forsikringsmægler i Dansø.

null

Michael Frølund

Forsikringsmægler

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
30 27 77 57
mf@dansoe.dk

Jeg har mange års erfaring fra forsikringsbranchen, og har bl.a. været ansat i forsikringsselskaberne Tryg og Codan, som exam. erhvervsassurandør og som key account manager på industri/storkunde markedet, hvor jeg har betjent større private og offentlige virksomheder.

Mit speciale er komplekse forsikringsbehov, hvor forsikringsløsningen skal skræddersyes, så den passer specifikt til den aktuelle virksomhed. Desuden har jeg stor erfaring indenfor energisektoren, og har således en bred viden om solanlæg, vindmøller, kraft-/varmeværker, samt diverse forsyningsvirksomheder, hvorfor jeg også kan tilbyde risikoafdækning og rådgivning indenfor dette område.

null

Bent Ketelsen

Forsikringsmægler

Havnegade 24
7680 Thyborøn

72 62 35 16
30 36 19 52
bent.ketelsen@dansoe.dk

Efter 5 år i Tryg og 21 år i Codan startede jeg i 2011 hos Dansø. Jeg er er examineret erhvervs- og industriassurandør og mit primære område er industri. Jeg har desuden specialiseret mig i professional ansvar til advokater og revisorer. Herudover har jeg en del havnerelaterede virksomheder, herunder fiskeindustrien og har derfor kunder i både Thyborøn, Randers og Grenaa.

null

Keld Fisker

Forsikringsmægler

Norddigesvej 4, 1
8240 Risskov

23 60 19 50
keld.fisker@dansoe.dk

Min rolle som din forsikringsmægler består i at yde seriøs og ærlig rådgivning, udarbejde en skræddersyet forsikringsplan og -strategi for din virksomhed, samt forhandle den bedste forsikringsløsning.

Jeg lægger vægt på, at dialogen er direkte og ærlig samt samarbejdet er tæt og godt. Derfor er ordene tilgængelighed og nærvær nøgleord, der betyder meget for mig.

Jeg er Examineret assurandør og har i mange år arbejdet som erhvervsassurandør og storkundechef med fokus på etablering og vedligeholdelse af virksomhedens forsikringsbehov.

null

Flemming Post

Forsikringsmægler

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 35 15
flemming.post@dansoe.dk

Jeg er exam. forsikringsmægler og har arbejdet i forsikringsbranchen i 35 år. I mange år som assurandør og siden 2008 som forsikringsmægler. Inden jeg startede som selvstændig forsikringsmægler, var jeg leder af landbrugsafdelingen hos mæglerfirmaet Willis. I mange år har jeg tillige drevet landbrug ved siden af mit arbejde, så jeg har indgående kendskab til landbrugets forhold, og min tidligere håndværksmæssige baggrund gør, at jeg har specialiseret mig i forsikring af fredede bygninger

null

Morten Brøgger

Forsikringsmægler

Randersvej 76
8870 Langå

50 96 01 11
morten.broegger@dansoe.dk

Jeg har siden 2005 og frem til 2008 arbejdet som mæglerassistent og efterfølgende som forsikringsmægler.

Arbejdet har været med skadesforsikring på hovedsageligt danske virksomheder. Arbejdsområdet omfatter samtidig forsikring af solcelleanlæg for erhvervslivet.

Akvakulturerhvervet i Danmark er i rivende udvikling, og jeg er som forsikringsmægler opdateret om denne udvikling. De højt moderne dambrug kræver individuelle forsikringsløsninger – rådgivning. Etablering af disse løsninger kan jeg være behjælpelig med. Dette for det enkelte dambrug samt for de virksomheder, der bygger anlæggene.

Hovedvægten i arbejdet er rådgivning om den enkelte virksomheds forsikringsbehov og efterfølgende etablering.

Service og kvalitet er i højsædet.

null

Susanne Lundgaard

Forsikringsmægler

Dr. Margrethesvej 7
9600 Aars

23 23 41 22
lundgaard@dansoe.dk

Jeg har mange års erfaring fra forsikringsbranchen, og har bl.a. været ansat i forsikringsselskaberne Himmerland Forsikring og Topdanmark som exam. assurandør.

Jeg beskæftiger mig med stort set alle former for erhvervsforsikringer - dog med speciale i forsikringsrådgivning til detailbranchen, selvejende institutioner/foreninger, større boligejendomme samt andelsboligforeninger

null

Thomas Gettermann

Forsikringsmægler

Engvej 2
8832 Skals

72 62 61 37
tg@dansoe.dk

Jeg har 25 års erfaring som Exam. erhvervsassruandør fra Alm Brand.

Startede som forsikringsmægler hos Dansø Assurance 15. april 2016
Som virksomhed er det vigtigt, at man kender sin risiko. Hvilke risici er forsikret, og hvad er ikke!
Her kan jeg bruge mine mange års erfaring i forsikringsbranchen, give din virksomhed et godt overblik over hvordan I kan forsikre jer, samt hvilke risici I selv ønsker at tage.

null

Allan Husum

Forsikringsmægler

Farsøvej 137, Sjørup
9640 Farsø

72 62 99 59
25 38 67 41
allan@dansoe.dk

Jeg er examineret assurandør og har arbejdet som sådan i 23 år i samme selskab. De sidste 15 år har jeg primært betjent landbrugskunderne og betjent såvel store som mindre bedrifter. Dog var det de større produktionslandbrug som fyldte i porteføljen.

Jeg har stor erfaring med at afdække forsikringsbehovet på de bedrifter som i dag tegner dansk landbrug. Det er store værdier og som sparringspartner på forsikringsdelen kan jeg helt klar skabe merværdi til landmanden/producenten. Jeg fornemmer helt klart, at kunderne er glade for at kunne outsource det mere kedelige, men trods alt vigtige forsikringsområde. Og alligevel er man som kunde hos mig/Dansø med i afgørelser og beslutninger som træffes løbende, eller på det årlige servicebesøg.

Mit hjerte banker for dansk land- og skovbrug og jeg følger nøje med i branchens udvikling. Jeg har arbejdet med land- og skovbrug i både ind - og udland og har derudover en bred erhvervsmæssig baggrund, herunder knap 5 år i pengeinstitut.

null

Henrik Ø. Christensen

Forsikringsrådgiver

Engvej 2
8832 Skals

72 62 64 97
henrik@dansoe.dk

Exam. Assurandør hos Topdanmark, hvor jeg startede i 1999 og er uddannet inden for alt erhverv i samme selskab, men med særlig speciale indenfor landbrug, maskinstationer og entreprenør, samt maskiner og udstyr til disse brancher.

Desuden har jeg været selvstændig maskinhandler i flere år, hvor fokus på service og lange kunderelationer var nogle af mine mærkesager, da et godt samarbejde giver merværdi. Derfor sætter jeg også en god kemi, mellem kunde og mig som rådgiver, højt.

Jeg gør meget ud af en god kontakt til mine kunder, blandt andet i form af en hurtig opfølgning, samt besøg efter behov. Derfor er tilgængelighed utrolig vigtigt for mig og mine kunder.

Jeg vil beskrive mig selv som resultatorienteret, god analytiker med et godt overblik og en sans for vigtigheden at være helhedsorienteret.

Det er med disse kompetencer, jeg arbejder for kunden.

null

Lea Vaaben Søbye

Forsikringsmægler

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 35 15
lea@dansoe.dk

Jeg har været i forsikringsbranchen siden 2015, og har været forsikringsmægler hos Dansø siden 2022. Jeg sidder primært med landbrugsrelaterede virksomheder inkl. godser, i det både erfaring og den personlige interesse er stor.

At kunne forsikringsafdække landbrugsbedriften korrekt og i overensstemmelse med landmandens ønsker, er min eksistensberettigelse. Jeg gør derfor en dyd ud af at yde den uvildige rådgivning samt at have en sund proaktiv rådgivningstilgang, så kunderne trygt kan udlicitere forsikringsdelen fra deres bord.

Jeg driver et mindre landbrug ved siden af mit arbejde, hvorfor landmandens dagligdag er relaterbar og heraf et stort kendskab til landbrugsbranchen.
Ligeledes rådgiver jeg omkring forsikringsafdækning af fredede bygninger, som forsikringsselskaberne i større omfang ønsker specialafdækket.

null

Søren Skytte Nielsen

Forsikringsmægler

Jasminvej 3
7900 Nykøbing M.

27 12 04 76
soren@dansoe.dk

Jeg har over 25 års erfaring i forsikringsbranchen, og blev selvstændig forsikringsmægler i Dansø i 2009. Udover at servicere en række forskellige virksomheder, inden for forskellige brancher, har jeg en helt speciel interesse for vindmølleforsikringer i DK.

Jeg bor på Mors, og har som mit primære område Mors, Thy og Salling men er ikke begrænset til dette område. Jeg har et bredt kendskab til de fleste brancher, som jeg har oparbejdet igennem de 25 år jeg har betjent erhvervsmarkedet med forsikringsløsninger.

null

Ole Sørensen

Forsikringsmægler

Annettesvej 4
9000 Aalborg

69 88 44 30
os@dansoe.dk

Jeg har 20 års erfaring fra ”forsikringsverdenen” – heraf de 12 år som forsikringsmægler.

Jeg er uddannet exam. assurandør og godkendt forsikringsmægler.

Jeg beskæftiger mig med stort set alle former for erhvervsforsikringer - dog med speciale i forsikringsrådgivning af kunder med større ejendomsporteføljer, i både Danmark og udlandet.

Herudover har jeg gennem en årrække været ejer af- og adm. direktør i en dansk tøjvirksomhed. Hvor ét af mine gøremål var at varetage virksomhedens interesser på forsikringsområdet.

null

Ole Visti

Forsikringsmægler

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
23 39 01 67
visti@dansoe.dk

Jeg har over 20 års erfaring med forsikring af erhvervsvirksomheder. Startede i branchen i 1992 med ansættelse i forsikringsselskab som erhvervsassurandør.
Siden 2002 har jeg været forsikringsmægler i Dansø, og har beskæftiget mig primært med forsikring til forskellige brancher af erhvervsvirksomheder.

null

John Visborg

Konsulent

Ingridsvej 12, Hasseris
9000 Aalborg

29 84 67 10
visborg@dansoe.dk

Jeg har valgt at deponere min bestalling som forsikringsmægler, og rådgiver derfor ikke længere om forsikringer. I stedet deltager jeg som konsulent for mine kolleger i Dansø.

Jeg startede i forsikringsbranchen i 1977 og har dermed mange års erfaring - siden 2005 som forsikringsmægler i Dansø.

Jeg er uddannet exam. assurandør/forsikringsmægler og har også virket som branddirektør og intern underviser.

null

Steen Brøgger

Forsikringsmægler

Blichersvej 24
8742 Østbirk

51 29 04 88
steen.broegger@dansoe.dk

Jeg har arbejdet med forsikringer i over 30 år.

Jeg har været ansat i forsikringsselskaber, dels som assurandør, storkunde/industrikunde-betjener samt leder. Siden omkring år 2000 tilknyttet et forsikringsmæglerhus som forsikringsmægler.

Arbejdet har bestået i servicering af virksomheder af enhver slags – bl.a. produktionsvirksomheder og akvakulturvirksomheder. Omkring netop akvakultur haves en stor viden og indsigt – har siden 1992 arbejdet med forsikring af biomasse.

Andre områder, der har stor interesse, er entrepriseforsikringer (ind- og udland) samt hele ansvarsforsik- ringsområdet.

Service og kvalitet er i højsædet.

null

Torben Gammelgaard

Forsikringsmægler

Rathlousgade 17
8300 Odder

52 88 19 63
tgh@dansoe.dk

Jeg har over 20 års erfaring i den Danske forsikringsbranche, med speciale i erhvervsforsikring til større Danske virksomheder. Jeg lægger vægt på gode lange samarbejdsrelationer, baseret på gensidig tillid og troværdighed.

null

Kurt Pedersen

Forsikringsmægler

Torngårdsparken 32
9440 Aabybro

40 97 97 97
kurt@dansoe.dk

Jeg har været i forsikringsbranchen siden 2004, og løbende uddannet mig indenfor privat, erhverv og landbrug. Siden 2009 har jeg haft landbrug som mit speciale.

Jeg sætter service og kunderelationer højt, vi skal sammen finde den rigtige løsning til netop din bedrift. Derfor er et godt samarbejde et must, gensidig tillid og ordentlighed er en selvfølge. Hvorfor jeg også værdsætter god kemi.

Jeg vil beskrive mig selv som troværdig, arbejdsom, empatisk og med en sund humor. Og så har jeg en bred faglig viden efter mange år i branchen, og ikke mindst min iver til at tilegne mig ny viden.

null

Michael Godiksen

Forsikringsmægler

Adresse 1
Støvring

29 28 80 82
mfg@dansoe.dk

Jeg er Examineret assurandør og har arbejdet med landbrugsforsikringer igennem de sidste 10 år, både ved Topdanmark og Alm Brand som landbrugsassurandør. De sidste 2 år har jeg arbejdet som landbrugsforsikringsmægler via Agri-Nord og rådgivet landbrugsforeningens medlemmer.

Som sparringspartner på forsikringsdelen kan jeg helt klart være med til at skabe merværdi til landmanden. I form af uvildige rådgivning kan jeg varetage og afdække landmandens interesser, skabe tryghed og overblik til forsikringsbehovet på de landbrugsbedrifter, som der er i dag.

Kunderelationer, god kemi samt et højt fagligt rådgivnings niveau er nogle af mine værdier, da et godt samarbejde imellem kunden og mig som rådgiver vægter højt for mig.

null

Torben Thousgaard

Forsikringsmægler

Pilegårdsvej 161
8361 Hasselager

24 23 54 14
thousgaard@dansoe.dk

Som seniorforsikringsmægler har jeg stor erhvervserfaring, med rådgivning og servicering af alle erhvervsvirksomheder vedrørende deres forsikringsforhold. Det være sig private som offentlige virksomheder.

Min erfaring med rådgivning og servicering af danske kommuner er af nyere dato, men i samarbejde med en af mine mæglerkolleger i Dansø, har vi allerede oparbejdet et stort erfaringsgrundlag indenfor dette område.

Jeg kan endvidere tilbyde at rådgive og servicere mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, når det drejer sig om deres medarbejderes arbejdsmarkeds- og firmapensionsforhold.

null

Arne Thomsen

Forsikringsmægler

Klintebakken 68
6933 Kibæk

96 99 10 10
20 12 02 10
thomsen@dansoe.dk

null

Carl Okkels

Forsikringsmægler

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
carl@dansoe.dk

Jeg startede i forsikringsbranchen i 1984. Ud over at have arbejdet mange år som assurandør, har jeg også arbejdet som skademedarbejder.

Jeg har en bred erfaring i at rådgive og servicere erhvervskunder, primært håndværkere, entreprenører og mindre produktionsvirksomheder.

null

Torben Sørensen

Forsikringsmægler

Falkevej 9
6800 Varde

31 62 88 92
Torben@dansoe.dk

Efter mere end 32 år i forsikringsbranchen, startede jeg hos Dansø i 2020.

Jeg betjener mine kunder fra mit kontor i Sig ved Varde. Mit speciale er betjening og rådgivning af mindre og mellemstore danske produktions- handels- detail- og servicevirksomheder.

Min rolle som mine kundernes mand i alle forsikringsmæssige forhold, bliver varetaget med professionel omhu, seriøsitet og ærlighed. Samtidig lægger jeg vægt på det gode tillidsfulde samarbejde, hvor der også er plads til et godt humør.

Jeg er en erfaren forhandler og varetager loyalt mine kunders interesser.

null

Søren Kjær Jakobsen

Assistent

Havnepladsen 12, bygn. 21
9900 Frederikshavn

72 62 35 18
skj@dansoe.dk

Jeg har over 20 års erfaring i forsikringsbranchen. Jeg er eksamineret erhvervs assurandør. Jeg har de sidste ca. 10 år arbejdet som skadebehandler ved Alm. Brand, skade på bygning, løsøre inden for erhverv, Landbrug samt private forsikringer herunder lystfartøjer og ejerskifte forsikringer.

Inden jeg startede i Forsikringsbranchen havde jeg en bred erhvervserfaring, uddannet i en møbel og tæppe forretning, men har erfaring inden for entreprenør virksomhed primært kloak arbejde. Jeg har været restauratør i en årrække, og solgt staldinventar til landbruget og div. vedligeholdelses produkter til industrien her under div. Gulvprodukter.

Jeg har således et godt fundament indenfor forsikringer både industri, landbrug og private forsikringer.

I dag er jeg kundebetjener for forsikringsmægler, Søren Dall-Hansen

null

Lisa Nielsen

Assistent

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
lisa@dansoe.dk

null

Gitte Schelde

Assistent

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 68 40
gitte.schelde@dansoe.dk

Administration og bogholderi. Jeg er uddannet i kommunikation og regnskab. Jeg har arbejdet for Flemming siden 2011.

null

Susanne Husum

Assistent

Farsøvej 137, Sjørup
9640 Farsø

72 62 99 59
25 38 67 41
susanne@dansoe.dk

Jeg har arbejdet som assistent for Allan Husum i ca. 20 år, mens han var landbrugsassurandør i Alm. Brand.

Derudover har jeg 2 års erfaring som assistent for forsikringsmæglere hos landboforeningen i Aalborg.

I Dansø har jeg siden 2012 betjent forsikringsmægler Allan Husum.

null

Vivi Madsen

Assistent

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
vivi@dansoe.dk

Jeg startede i forsikringsbranchen i 1985 og har været ansat i 2 forskellige forsikringsselskaber, inden jeg startede hos Dansø i 2015.

Jeg har hovedsageligt arbejdet med kundebetjening indenfor erhverv, landbrug og vindmøller.

Hos Dansø betjener jeg forsikringsmægler Michael Andersen.

null

Hanne Nørager

Assistent

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
hanne@dansoe.dk

Jeg startede i forsikringsbranchen i 1981 og har været ansat i 2 forskellige forsikringsselskaber, inden jeg startede hos Dansø i 2021.

Jeg har hovedsageligt arbejdet med kundebetjening indenfor erhverv.

null

Margrethe Bohnsen

Assistent

Havnegade 24
7860 Thyborøn

72 62 35 16
margrethe@dansoe.dk

null

Kirsten Visborg

Assistent

Ingridsvej 12, Hasseris
9000 Aalborg

29 84 67 10
kirsten@dansoe.dk

null

Susanne Olesen

Assistent

Dr. Margrethesvej 7
9600 Aars

60 19 25 24
olesen@dansoe.dk

null

Kate Bondesen

Assistent

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 35 15
kate@dansoe.dk

Jeg har arbejdet i forsikringsbranchen siden 1990 og har beskæftiget mig med forsikringer indenfor liv- og pension, privat- og erhvervsområdet samt forsikringer til kommuner/regioner.

Jeg har været ansat både i forsikringsselskaber og hos forsikringsmæglervirksomheder.

Pr. 1. juli 2022 startede jeg hos Dansø i Skærbæk

null

Flemming Clausen

Mæglerassistent

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 35 15
flemming.clausen@dansoe.dk

Jeg laver udbudsmateriale. Har været ansat hos Flemming Post siden august 2017.

null

Birthe Frandsen

Assistent

Nørre Skærbækvej 6
6780 Skærbæk

72 62 35 15
Birthe@dansoe.dk

null

Birgit Thomsen

Bogholder

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
Birgit@Dansoe.dk

null

Barbara Olesen

Assistent

Marsvej 2
7430 Ikast

97 25 27 95
Barbo@dansoe.dk

null

Hanne Sørensen

Bogholder

Havnepladsen 12, bygn. 21
9900 Frederikshavn

72 62 35 18
Haso@dansoe.dk

DU KAN FORVENTE

Vores mål er at du får et overskueligt overblik over dine forsikringsengagementer