HVORFOR BRUGE FORSIKRINGSMÆGLER?

HVORFOR BRUGE FORSIKRINGSMÆGLER?

Vi arbejder for at yde god rådgivning om risikohåndtering og i samarbejde med din virksomhed at få afdækket dit behov for forsikring/ contra mulighederne for eliminering
af aktuelle risici. I Dansø vægter vi meget højt, at vore kunder får hurtigt og kompetent svar på de spørgsmål der opstår.

Som forsikringsmæglere modtager vi ingen provision fra forsikringsselskaberne, og vi er ikke begrænsede af kun at tilbyde løsninger fra ét forsikringsselskab.

Dansø kan derimod tilbyde forsikringer gennem både nationale og internationale selskaber, og vi kan placere en kundes forsikringer på tværs af forsikringsselskaber.

Det betyder i praksis, at vi i forbindelse med en udbudsrunde af en virksomheds forsikringsprogram, kan placere de enkelte forsikringer i netop det forsikringsselskab der giver bedst forsikringsdækning til laveste præmie

VIRKSOMHEDENS FORDELE?

ADMINISTRATION

Lettere administration da forsikringsselskabernes kontakt går via Dansø og alle policer/opkrævninger og øvrig korrespondance fra selskaberne kontrolleres og godkendes inden de fremsendes til virksomheden.

RÅDGIVNING

Uvildig rådgivning, Dansø anbefaler sædvanligvis at aftale et fast årligt honorar med virksomheden baseret på den aktuelle arbejdsbyrde. På denne måde kan der aldrig opstå tvivl om vores uvildighed, da vores afregning ikke udgør en procentdel af en præmie.

SIKKERHED

Sikkerhed for at virksomhedens forsikringsprogram er optimalt, for Dansø alene arbejder i virksomhedens interesse for at opnå markedets bedste løsninger.

BRANCHER

Vi har en række brancher, hvor vi godt tør kalde os specialister og flere brancher hvor vi er markedsledende

KONTAKT OS I DAG

DANSØ har en fortrolighedspolitik på plads, som giver dig oplysninger om dine rettigheder, fortrolighed og hvordan vi behandler dine personlige data.

DU KAN FORVENTE

Vores mål er at du får et overskueligt overblik over dine forsikringsengagementer