Forsamlingshuse

Vi har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Danske Forsamlingshuse (LDF) om forsikring af forsamlingshuse.

Aftalen er baseret på LDF’s ønsker omkring dækninger, bl. a. en bedre beskyttelse af bestyrelsesmedlemmerne og frivillige hjælpere. På den baggrund har vi udarbejdet en forsikringspakke, som indeholder de nødvendige forsikringer til bygning, løsøre, ansvar, lovpligtig arbejdsskade samt kollektiv ulykke for bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere.

Pr. 01.01.2022 har vi indgået en ny 3-årig aftale med en ny forsikringsydbyder. Aftalen udløber pr. 31.12.2024.
For yderligere information kontakt os på tlf. 72 62 35 15

[email protected]

DU KAN FORVENTE

Vores mål er at du får et overskueligt overblik over dine forsikringsengagementer